Populärmusik från Vittula

Baserad på romanen Populärmusik från Vittula av Mikael Niemi

Nypremiär: 13.7.2023

Kontaktinformation

I frågor som berör verksamheten (ej bokningar!) kan du kontakta
ordförande Roland Engström tel. 050 542 6697

oravais.teater@gmail.com

Oravais Teater
/Ulf Johansson
Thorsbacken 11
66800 Oravais