Kyroboas

Välkommen till Kyroboas, Kimo, ca 12 km från Oravais centrum!

Spelplatsen Kyrboas ligger ca 12 km från Oravais centrum och riksväg 8. Om du kommer från riksväg 8 svänger du österut (mot Alahärmä), kör uppför
kyrkbacken och förbi Oravais kyrka. Följ Kimovägen förbi Kimo skola och håll till vänster vid Andelsbankens gamla kontor i Kimo centrum. Kör förbi Nedre Bruket och Bruksgården. Kyroboas ligger vid Övre Bruket.

Reservera god tid, håll hastigheten och tveka inte att fråga de vänliga Kimoborna om köranvisningar!

  • Parkering finns på området.
  • Pausservering ingår i biljettpriset.
  • Engångsregnrockar finns till salu vid behov – paraplyer undanbedes.
  • Vridläktaren har ramp och ett antal platser för rörelsehindrade. Dessa platser reserveras vid bokningen.
  • I biljettkassan tar vi emot betalkort.

Kimo och Kyroboas — en färgstark historia

Foto: Museer i Österbotten

Oravais har mycket att erbjuda den kultur- och historieintresserade. Här utkämpades slaget mellan Sverige och Ryssland i 1808-09 års krig och i den lilla byn Kimo, ca 12 km från centrum, hade man redan på 1700-talet byggt upp en av landets viktigaste industrier i form av ett järnbruk. Kimo var en lämplig plats för järntillverkning eftersom här fanns bränsle, dvs. skog som gav träkol, forsar som gav vattenkraft och i och med närheten till havet; en hamn.

Hamnen i Oravais var speciellt viktig eftersom järnmalmen fraktades till bruket med skutor från Sverige. Kimo Bruk upplevde sin blomstringstid 1780-1806 då det blev ett av de största i Finland. Hamrarna på Kimo Bruk förädlade tackjärnet till bland annat stångjärn och spik och stämpeln KB erhöll vida gott rykte för sin höga kvalitet. Lite visste dåtidens bruksarbetare att platsen – ännu 200 år senare och av helt andra orsaker- skulle vara välbesökt och ha ett gott rykte.

I maj 1984 tillsattes en av Oravais Kommuns kulturnämnd utsedd arbetsgrupp för att diskutera möjligheterna att uppföra ett krönikespel om Kimo Bruk. Brukseldsjälen William Hägg fick uppdraget att skriva manus och Ulf Johansson utsågs till producent. Kyroboas Kvarn vid Övre Bruket valdes som spelplats. Spelplatsen är en vacker sommaridyll med den gamla vattenkvarnen med anor från 1700-talet och Kimo å stilla flytande invid. Kvarnen är en ombyggnad av en av brukets hammarsmedjor från 1700-talet och sågs därför – vid Oravais Teaters födesle – som en synnerligen lämplig spelplats för en brukspjäs.

Erik Kiviniemi engagerades som regissör och intresset bland ortens teateramatörer och talkofolk var stort. I maj 1986 inleddes repetitionerna. Den första pjäsen ”Glöd i härdarna” hade premiär 4.7 1986. Pjäsen handlade om tidigt 1700-tal då järnbruket kom till Kimo. Sedan 1987 har verksamheten fungerat som en egen sektion inom Oravais Hembygdsförening. Den första läktaren rymde 200 personer och redan under den första sommaren var teatern så välbesökt att folk fick sitta i backsluttningen till kvarnbyggnaden. Ibland var det så mycket folk att aktörerna hade svårt att komma fram till sina rätta spelplatser.

Vridläktaren vid Kyroboas. Foto: Anci Holm

Redan efter första spelsäsongen såg man möjligheterna vid Kyroboas Kvarn. Maximal nytta av det natursköna området kunde man få om publiken fick följa med händelserna i 360 grader, med hjälp av en vridläktare. Det skulle dock dröja till hösten 1990 innan byggandet av vridläktaren – med 375 numrerade platser – påbörjades. Samtidigt som läktarbygget färdigställdes till sommaren 1991, flyttades den pampiga Staffansgården till Kyroboas från Kimo centrum – i ett enda stycke! Staffansgården fungerar idag som serveringslokal vid teaterföreställningarna, men även som kuliss, loge och klädförvaringsutrymme.

Oravais Teater lockar såväl aktörer som åskådare från stora delar av Österbotten och på Kyrboas tiljor kan du höra levande svenskösterbottniska dialekter blandas i högklassiga uppsättningar. Teatern har haft störst framgångar med lokalt förankrade pjäser – något som har kommit att bli teaterns varumärke – men har under årens lopp även framfört pjäser av Moliére, Ibsen, Shakespeare och Astrid Lindgren.

Oravas Teater har varit med och alstrat många begåvade amatörskådespelare och framgångsrika teaterpersonligheter från nejden (bl.a. Erik Kiviniemi, Ann-Luise Bertell och Annika Åman) och kan med stolthet konstatera att ”skolningen” fortgår. Här hoppas vi kunna berätta viktiga berättelser, roa och beröra vår publik, ännu länge till.

Varmt välkommen på en teaterupplevelse vid natursköna Kyroboas!

Till höger: Från pjäsen ”Lumpänglars väg”, sommaren 2017. Foto: Ove Lillas

Oravais Teater lockar såväl aktörer som åskådare från stora delar av Österbotten och på Kyrboas tiljor kan du höra levande svenskösterbottniska dialekter blandas i högklassiga uppsättningar. Teatern har haft störst framgångar med lokalt förankrade pjäser – något som har kommit att bli teaterns varumärke – men har under årens lopp även framfört pjäser av Moliére, Ibsen, Shakespeare och Astrid Lindgren.

Oravas Teater har varit med och alstrat många begåvade amatörskådespelare och framgångsrika teaterpersonligheter från nejden (bl.a. Erik Kiviniemi, Ann-Luise Bertell och Annika Åman) och kan med stolthet konstatera att ”skolningen” fortgår. Här hoppas vi kunna berätta viktiga berättelser, roa och beröra vår publik, ännu länge till.

Varmt välkommen på en teaterupplevelse vid natursköna Kyroboas!

Från pjäsen ”Lumpänglars väg”, sommaren 2017. Foto: Ove Lillas