Kontakt

Oravais Teater är en sektion under Oravais Hembygdsförening r.f.

Oravais Teaters styrelse består av:

Roland Engström, ordförande
Ulf Johansson
Annika Åman
Ulrika Forss
Heidi Nyman
Monica Forslund
Pia Simons
Åsa Tallgren

I frågor som berör verksamheten (ej bokningar!) kan du kontakta
ordförande Roland Engström tel. 050-5426697

oravais.teater@gmail.com

Oravais Teater
/Ulf Johansson
Thorsbacken 11
66800 Oravais