Pressbilder

Maria Åkerblom (Alexandra Mangs) i förhör, länsman Venelius (Anders Österberg), kronolänsman Möller (Jonas Gammelgård) och hästskötaren David (Lukas Löfdahl). Foto: Ove Lillas
Maria (Alexandra Mangs) predikar. Foto: Ove Lillas
Maiju Vartiovaara (Pia Simons), Elfrida Vartiovaara (Alva Svanbäck), Maria (Alexandra Mangs), Lovisa Vartiovaara (Linn Österberg), Eino Vartiovaara (Roland Engström) och Axel Sohlberg (Anders Karls). Foto: Ove Lillas
Ensemblen 2020. Längst till vänster kompositören Rikard Eklund, klädansvariga Marina Karppinen, regissören Annika Åman och maskören Anna Vesterback. Foto: Ove Lillas
Vartiovaaras tjänarinnor Saga (Åsa Tallgren) och Heli (Sissel Englund). Foto: Ove Lillas
Maria Åkerblom (Alexandra Mangs) välsignar Axel Sohlberg (Anders Karls). Foto: Ove Lillas
Maria med solskensbarnen Moa Gammelgård, Theo Österberg, Sara Holm, Alva Svanbäck, Linn Österberg och Linnéa Lindgård. Foto: Ove Lillas
Den inre ringen i Åkerblomrörelsen vittnar till Marias förmån. Foto: Ove Lillas
Maria (Alexandra Mangs) reser sig ur sin sjuksäng och predikar i sömnen för första gången. Foto: Ove Lillas
Den inre ringen, Ulf Johansson, Sune Nygård, Elin Englund, Roland Engström, Alexandra Mangs, Anders Karls, Sissel Englund, Lena Österberg och Emma Löfdahl. Foto: Ove Lillas
Maria Åkerblom (Alexandra Mangs) i förhör, länsman Venelius (Anders Österberg), hästskötaren David (Christoffer Pått), polis Skutbacka (Conny Kulla) och Eino Vartiovaara (Roland Engström) Foto: Ove Lillas
Maria (Alexandra Mangs) flyttar in hos familjen Vartiovaara, fr v döttrarna som spelas av Alva Svanbäck och Linn Österberg, Maiju (Pia Simons) och Eino (Roland Engström). Foto: Ove Lillas